reference

Ostali manjši projekti

različne lokacije
  •  Žale, Ljubljana
  • Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga 
  •  Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana